Home - TOSHIBA MACHINE - Shibaura Algemene informatie (vh Toshiba)

example1

Shibaura folder

Algemene informatie

 

Toshiba vol-elektrische spuitgietmachines zijn veel kosten-efficiënter dan de traditionele hydraulische spuitgietmachines en hebben daarnaast een aantal grote voordelen:

 • Het energie-verbruik van een volledig-elektrische machine is ongeveer 25% tot 30% van een conventionele hydraulische spuitgietmachine, dit levert dus een energiebesparing op van ongeveer 70%
 • Geen hydraulische olie aanwezig dus weinig onderhoud en geen lekkages.
 • Door de hoge herhalingsnauwkeurigheid kunnen productie processen dichter bij de grens worden ingeregeld. Dit resulteert vaak in een lichter, maar toch goed, product  Hierdoor is het zelfs mogelijk dat producten die hydraulisch niet of zeer moeilijk gespoten kunnen worden op een Toshiba wel te produceren zijn.
 • Door het efficiënt omgaan met de energie is er geen enkele waterkoeling benodigd op motoren of schakelkasten. Watergekoelde circuits lopen altijd het risico op corrosie van het koelsysteem met de bijbehorende lekkages en kosten.
 • Een schone, geruisloze productie, het geluidsniveau tijdens productie is enorm laag en door het niet aanwezig zijn van hydraulische olie loopt u dus geen risico dat uw producten hiermee vervuild worden.

 

Het energievoordeel is te splitsen in meerdere groepen:

 1. Werkelijk lager verbruik van de machine door beter rendement van de motoren
 2. Nul-last verbetering, geen lopende motoren tijdens koelen.
 3. Geen koeling van het aandrijf-gedeelte van de machine
 4. Minder leidingverliezen door lager stroom verbruik
 5. Lagere transformatorbelasting waardoor meer machines op dezelfde transformator capaciteit kunnen

 

 1. Door het gebruik van servo-motoren die in de betreffende beweging als direct-drive zijn opgenomen, worden diverse overgangsverliezen tot een minimum gereduceerd. Bij de bestaande hydraulische aandrijvingen gebruikt men een elektromotor voor de aandrijving van een hydraulische pomp. Deze wisselstroom motoren hebben een rendement van ca. 70% t.o.v. een servo-motor. Ook in de conversie van roterende as naar hydraulische olie verplaatsing en het weer terug brengen naar een mechanische beweging wordt zeer veel energie verspild. Het verlies in deze 2 conversies schat men op zo’n 75%. Totaal betekent dit dat van het opgenomen elektrisch vermogen slechts zo’n 55% ook daadwerkelijk als bewegende kracht terug te vinden is. De door de Japanse machinebouwers gebruikte servo-motoren hebben een zodanig hoog rendement dat, in tegenstelling tot de Europeanen, de Japanse machine producenten geen koeling op de motoren nodig hebben. Het ontbreken van deze koeling geeft nogmaals aan dat nagenoeg alle opgenomen energie ook daadwerkelijk als beweging beschikbaar komt en dus niet als warmte verloren gaat. Door het monteren van een eigen motor per as kan voor iedere toepassing, inspuiten, uitstoten, etc. het ideale vermogen aan de betreffende as gemonteerd worden. Bij een hydraulische machine moet de gemonteerde pomp bij maximale druk nu eenmaal het volle vermogen inzetten hoe klein de afname ook is. Om dit te voorkomen, is men overgegaan op het gebruik van zwenk-vleugel pompen die afhankelijk van de afname de aandrijfmotor minder belasten. Het nadeel is dat deze niet alleen duur, maar zeker ook vervuilings- en storingsgevoeliger zijn.
 2. Bij het in rust staan van motoren die niet in gebruik zijn, is er op het moment van stilstand van de betreffende beweging nagenoeg geen stroom verbruik. Het verbruik is dan ca. 1% van het geïnstalleerde vermogen. Bij een standaard hydraulische aandrijving blijft de aandrijfmotor gewoon draaien. Het grootste nadeel van een onbelast draaiende motor is dat deze een zeer slechte cosinus-phi heeft. Dat wil zeggen dat de hoekverschuiving tussen spanning en stroom groot is, deze netvervuiling wordt door de stroom maatschappijen normaal gesproken aan de eindgebruiker doorbelast of er moeten grote, zogenaamde, cosinus phi, batterijen geplaatst worden bij de gebruiker. Deze units, die gekocht of gehuurd worden, brengen zeker hun geld op maar bij gebruik van vol-elektrische machines is de cosinus phi nagenoeg “0” en is deze apparatuur dan ook niet nodig. Deze situatie van “nul-last” komt in ieder machine cyclus regelmatig voor, tijdens de koeltijd bijvoorbeeld.
 3. Door het ontbreken van hydraulische olie in de machines hoeft deze niet gekoeld te worden. Normaal dient er per geïnstalleerde 100 KW motor vermogen. een koel capaciteit van 50.000 kCal geplaatst te worden. Om dit koelwater bij de machine te krijgen, worden veelal twee pompen gebruikt, 1 stuks voor het koelcircuit naar de machine en 1 stuks om het water naar de koeler te pompen. Totaal komt dit verbruik op ca. 1,5 tot 2,5 kW per uur.
 4. In de laatste jaren zijn er nogal wat “Green energy” kasten geplaatst bij spuitgietbedrijven. De basis gedachte achter deze kasten is om leiding- en overgangsverliezen tijdens nullast momenten te verbeteren. Door het extreem lage energie verbruik van vol-elektrische machines zijn de leidingverliezen automatisch al zover gereduceerd dat het bijplaatsen van deze units geen functie heeft. Hiervoor geldt “Voorkomen is beter dan genezen”
 5. Door het lage energieverbruik van de vol-elektrische machine kunnen er veel meer machines op een transformator aangesloten worden. Uit de praktijk is gebleken dat, als klanten 1 hydraulische machine vervangen, er elektrische ruimte ontstaat voor nog eens 2 à 3 extra vol-elektrische Toshiba machines op dezelfde transformator.

 

Al met al kunnen wij het inzetten van vol-elektrische machines als volgt samenvatten:

 • gemiddelde stroombesparing tussen de 70 tot 84% ten opzichte van hydraulische machines
 • besparing op koelingsenergie voor de olie
 • besparing op trafocapaciteit en leidingwerk
 • Sterke reductie op onderhoudskosten:

 

Uit de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken, dat daar waar Toshiba’s zijn ingezet voor de productie van snelle en langzame producten :

 • dat de onderhoudskostenpost die men heeft voor het onderhoud incl. smeervet voor de knie en spindels, op een gemiddeld bedrag tussen de € 250,- en € 450,- per jaar uitkomt. Deze machines stonden ten tijde van deze peiling reeds op tellerstanden tussen de 10 en 25.000.000 shots.

 example1 example1